Despre Noi

Funcţiile R.N.P.M.

Funcţiile R.N.P.M.

1. Publicitatea ipotecii mobiliare şi stabilirea priorităţii faţă de creditorii ulteriori
- Potrivit art. 2420 alin. 1 din Codul civil, „Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de lege”.
- Art. 2409 alin. 2 din Codul civil prevede că „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel”, iar art. 2415 din Codul civil, instituind o prezumţie care nu poate fi combătută prin probă contrarie, precizează că „creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun. Dovada contrară nu este admisibilă”.

2. Avertizarea potenţialilor creditori asupra contractelor de ipotecă încheiate anterior.
Rolul R.N.P.M.
Este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise la Registru; înscrierea în Registru conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea Registrului oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

Rolul R.N.P.M.

Rolul R.N.P.M.

Este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise la Registru; înscrierea în Registru conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea Registrului oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

Accesul la R.N.P.M.

1. Pentru vizualizarea informaţiilor cuprinse în avizele de înscriere înregistrate în Registru, accesul este liber; orice persoană poate efectua o căutare în R.N.P.M. și vizualiza informațiile corespunzătoare categoriei avizelor respective (ex. la ipoteci mobiliare - informații despre contractul de ipotecă, sau despre creditor, sau debitor sau bun) fără plata vreunui tarif ori obţinerea unei autorizări prealabile de acces (vezi Cautarea informațiilor în R.N.P.M.)
2. Pentru înregistrarea în R.N.P.M. a avizelor de înscriere accesul este restricționat, numai operatorii autorizaţi şi agenţii împuterniciți ai acestora pot efectua înscrieri.

R.N.P.M.

Procedura de înregistrare a unei ipoteci mobiliare în R.N.P.M.

1. Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de ipotecă mobiliară și îl transmite unui operator autorizat al R.N.P.M., sau unui agent împuternicit al acestuia, solicitând înscrierea în Registru.

2. Operatorul de Registru, fără să exercite un control de legalitate asupra datelor cuprinse în formularul primit, verificând dacă formularul este completat corect și datele sunt în formatul acceptat de Registru, procedează la înscrierea fidelă în Registru a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formular și cele cuprinse în actul juridic care stă la baza înscrierii (contractul de ipotecă) şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic. Potrivit legii, înregistrarea formularelor de avize de înscriere în Registru constituie o simplă activitate administrativă, iar întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revin persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

3. Pe de altă parte, potrivit art. 2414 din Codul civil, „înscrierea în arhivă (nn Registru) nu conferă validitate unei ipoteci lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conţinutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce niciun efect.
4. Înregistrarea efectuată în Registru de către operatori/agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de către solicitantul înscrierii se numeşte aviz de ipotecă.